Zarząd

Skład Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich "UNOS" w Ponicach

Zarząd od dnia 20.09.2021
lp  imię i nazwisko funkcja 
1.  Ewa Świder Prezes 
 2. Maria GrońskaZastępca Prezesa 
 3. Józefa Worwa Skarbnik
 4. Anna Hoim Sekretarz

Zarząd do dnia 19.09.2021

lp imię i nazwisko funkcja
1. Ewa Świder Prezes
2. Maria GrońskaZastępca Prezesa
3. Józefa Worwa Skarbnik
4. Kinga Świder Sekretarz


 

Logo KGW "UNOS" w Ponicach

LOGO                                                                            - obowiązuje od 1.02.2021

Protokoły

  1. strona w budowie
  2. strona w budowie
  3. strona w budowie

...